Pieniny co warto zobaczyć - atrakcje turystyczne

Pieniny to miejsce, któe należy zobaczyć. Nasz przewodnik po miejscach wartych zobaczenia pomoże ci w zorientowaniu się gdzie przede wszystkim trafić. Przedstawiamy 29 miejsc wartych zwiedzenia. Na stronie Pieniny zapoznasz się też z informacjami na temat historii, geologii, przyrody Pienin. 

Rezerwat Biała Woda w Jaworkach

Rezerwat krajobrazowy chroniący dolinę potoku o nazwie Biała Woda. Został założony w 1963 roku na powierzchni ok. 33 ha. Malownicze wychodnie skalne tworzą przełom nazywany Międzyskały. Płynący potok tworzy malownicze odcinki przełomowe, z pieknymi wodospadami. Na Smolegowej Skale jedyne w Pieninach stanowisko reliktowego dębika ośmiopłatkowego. Rezerwat Biała Woda w Jaworkach >>>

Rezerwat Wysokie Skałki

Rezerwat krajobrazowy założony w 1961 roku na powierzchni 10,9 ha. Ochronie podlega fragment jedynego w Pieninach naturalnego boru górnoreglowego. W rezerwacie występują liczne gatunki roślin chronionych m. in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, powojnik alpejski, modrzyk górski, jaskier platanolistny. Rezerwat Wysokie Skałki >>>

Rezerwat Zaskalskie - Bodnarówka 

Rezerwat krajobrazowy założony w 1961 r. na obszarze 19 ha. dla ochrony skalnego wąwozu w Małych Pieninach. W rezerwacie znajdują się malownicze wapienne skałki o osobliwych kształtach. Dnem wąwozu płynie Potok Skalski. Szczyty skałek porośnięte charakterystyczną dla Pienin reliktową sosną zwyczajną. Rezerwat Zaskalskie - Bodnarówka  >>>

Rezerwat Wąwóz Homole im Jana Wiktora w Jaworkach

To częściowy rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole w Małych Pieninach. Został utworzony w 1963r. na pow. ok. 60ha. Jest uważany za najpiększniejszy Wąwóz na obszarze Pienin. Dnem wąwozu płynie potok Kamionka. W górnej partii wąwozu znajduje się rumowisko osuwiskowe z plejstocenu. Rezerwat Wąwóz Homole >>>

Zamek św. Kingi na Górze Zamkowej

Zwiedzanie XIII wiecznych ruin jest możliwe o każdej porze roku. W pobliżu ruin, w sztucznie wykutej grocie, znajduje się figura świętej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego i fundatorki klasztoru klarysek w Starym Sączu. Zamek Pieniński  >>>

Przełom Dunajca Spływ Dunajcem

Pasmo skał pienińskich, obejmujące obszar szczególnie cenny ze stanowiska ochrony przyrody, jest wyznaczone w sposób naturalny przez przepływający przez Pieniny Dunajec. Tworzy on dwa przełomy wyrażnie odgraniczaąące ten obszar od luźno rozrzuconych skałek. Spływ Dunajcem >>>

Niedzica Zamek

Wzniesiony został ok. 1310 r. przez Kokosza Borzeviczy’ego stał się - obok innych węgierskich zamków umocnieniem północnej granicy królestwa węgierskiego. Na przełomie XIII i XIV w. doszło do utrwalenia się granicy polsko- węgierskiej na linii Białki, Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu.  Niedzica Zamek >>>

Kościół w Grywałdzie 

Kościół pod wezwaniem św. Marcina z 2 poł. XV w., przebudowany w roku 1618. Konstrukcja zrębowa, ściany obite gętem, kwadratowa wieża ma nadwieszoną izbicę i ostrosłupowy chełm. We wnętrzu zachowane fragmenty chłopskiej polichromii z 1618 r., pod nią resztki malowideł patronowych. W ołtarzu głównym cenny tryptyk gotycki z początku XVI w. Kościół w Grywałdzie  >>>

Kościół w Sromowcach Niżnych

Jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej, wzniesiona około roku 1513, przebudowany po zniszczeniach spowodowanych przez powodzie w wieku XVII . Z tego okresu pochodzi również wieża posiadająca pozorną izbicę. Zakrystia, przybudówka i kruchta dostawione około roku 1894. Kościółek pod wezwaniem św. Katarzyny >>>

Kościół w Krościenku n/Dunajcem

Usytuowany nad brzegiem Dunajca przy zachodniej pierzei rynku, pochodzi z I połowy XIV w. Z tego okresu przetrwała do dziś nawa pełniąca obecnie funkcje prezbiterium. Pozostałością dawnego prezbiterium jest istniejąca przybudówka.  Kościół w Krościenku  >>>

Cerkiew w Jaworkach

Dawna cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1798 r. Reprezentuje tzw. architekturę józefińską, opartą na austriackich urzędowych wzornikach, ustalających rzut, bryłę i zewnętrzny wygląd budowli. Budynek kamienny, kryty gontem. Sklepienie i ściany pokryte polichromią. Najcenniejszym elementem kościoła jest ikonostas z końca XVIII w. Kościł w Jaworkach >>>

Czorsztyn Zamek

Można zwiedzać od października do kwietnia w godz. 10.00 do 15.00 (z wyjątkiem poniedziałków); od maja do września w godz. 9.00 do 18.00 codziennie 1.01, 1.11, 25 i 26.12 oraz w Święta Wielkanocne nieczynny. Zamek w Czorsztynie >>>

Czerwony Klasztor

Czerwony Klasztor (niegdyś - Lechnicki Klasztor), założony przy dawnej handlowej drodze z Węgier do Polski przez bród na Dunajcu przez magistra Kokosza Berzeviczy w r. 1319, wg niepotwierdzonych źródeł na miejscu pustelni istniejącej już w XI w. Czerwony Klasztor >>>

Zapora na Dunajcu

Historia sięga początku naszego stulecia, a ściślej 1905 roku z którego pochodzą pierwsze materiały dotyczące utworzenia w rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika. Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na najgroźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na Dunajcu, Porąbce na Sole i Mucharzu na Skawie. Zbiornik Czorsztyński >>>

Rejsy widokowe po jeziorze 

Po jeziorze Czorsztyńskim odbywają się regularne rejsy spacerowe statkiem o nazwie "Biała Dama" Przystań znajduje się u stóp niedzickiego zamku, na którym, jak głosi legenda, przed wiekami żyła nieszczęśliwa kobieta, którą mąż utopił w zamkowej studni. Rejsy po jeziorze czorsztyńskim >>>